OPLEIDING FAMILIE OPSTELLINGEN 2018/19

De Opleidingen 2018 – 2019

 

Systemisch Werk (familie-opstellingen)

 

Deze opleiding  kent 12 opleidingsdagenen een gemeenschappelijke certificeringsdag. De opbouw van deze training kent een bijzondere opbouw die kort wordt toegelicht:

 

1.    De cursus omvat drie blokken van drie dagen: vrijdag, zaterdag en zondag. Voorafgaande aan dit eerste blok bereidt de cursist zich voor met de activiteiten:

 

De data:

 

Blok 1: 9, 10 en 11 november

Blok 2: 1, 2 en 3 februari

Blok 3: 12, 13 en 14 april.

 

 

 

Een interessant aanbod!!!!!!

 

 

Wij de trainers geven ook opleidingen in Nairobi Kenia. Daar starten we op 12 december met dezelfde opleiding die we ook in Nederland geven. Wij willen jullie in de gelegenheid stellen om aan te sluiten met deze Keniaanse groep. De vijf dagen staan volop in het teken van vele opstellingen begeleiden, ondergaan, de theorie nog eens een keer te horen. Je kunt gratis aansluiten en de verblijfkosten en het vliegticket zijn voor eigen rekening. Marianne is een zeer ervaren pendelaar tussen Nairobi en Eindhoven en tegelijkertijd een enorme goede reisgids. 

We trainen in het gebouw van Shalomhouse (shalomhousekenya.org) en het is een mooie, grote en typische Keniaans trainingcentrum.

 

De data; 12, 13, 14, 15 en 16 december.

 

Het zou geweldig zijn om de Nederlandse en de Keniaanse groep met elkaar te verbinden. Thema’s als kolonialisme, cultuur, andere man-vrouw verhouding, positie van de vrouw, positie van de man, positie van het kind, rijkdom versus armoede, vaderland-moederland principe, migratie en nog vele andere thema’s.

 

 

 

 

 

2.   Twee bezoeken aan verschillende opstellers

3.    Het je verdiepen in een themadat je ligt

4.    De certificeringsdag.

 

 

De drie blokken van drie dagen

 

we schenken aandacht aan de volgende thema’s

   

 

a)   Het invullen van een uitgebreide vragenlijst om inzicht te krijgen in het eigen familiesysteem en dat als basis dient voor het eerste blok.

b)  Gratis lidmaatschap van MyHeritage.com via hun app. De informatie over het eigen familiesysteem wordt verder uitgediept en/of aangevuld.

c)   Het handboek dat we gebruiken is van Els van Steijn, De Fontein: Vind je plek, grip op je leven door inzicht in je familiesysteem.

d)  Gedurende de opleiding krijg je artikelen aangereikt ter ondersteuning en om je blik zo breed mogelijk te houden.

e)   De cursist krijgt een literatuurlijst aangereikt met als intentie de cursist op weg te helpen in de wereld van het systemische werk.

f)    Een overzicht van de thema’s die de theorie en de praktijk verbinden: een greep:

 

o  Waar heeft je wieg gestaan?

o  Tot hoever reikt de invloed van het familiesysteem?

o  Een stukje historie van het systemische werk

o  Systemisch Werk: wetenschap of fenomenologie?

o  Eigenschappen van een systeem en het belang hiervan tijdens een intake, een opstelling

o  Bovenstroom versus onderstroom

o  Familiesysteem versus gezin van oorsprong

o  Drie universele wetten:

- balans tussen geven en nemen

- verbinding

- ordening

o  De cirkel van het leven: toeschouwer, deelnemer, buitenstaander

o  Messcherp leren waarnemen: wat is essentieel om te zien en wat is de betekenis hiervan?

o  De emoties die een rol spelen; primair, secundair, tertiair en omni

o  Het geweten: persoonlijk geweten, familiegeweten en het landsgeweten,  collectief geweten; mannelijk en vrouwelijk

o  Mannelijke en vrouwelijke energie

o  Dader- en slachtofferschap

o  Het lot en dit op een gezonde manier dragen

o  Gezin van oorsprong? Dynamieken, de universele wetten binnen een gezin

o  Ouderschap

o  Mijn rol als het kind

o  Scheiding, overlijden van een ouder of een kind

o  Scheiding: een schitterend voorbeeld van wijsheid uit de praktijk: Villa Pinedo!!!

o  Een chronisch zieke ouder of kind: 

o  Wat geeft kracht en wat verzwakt?

o  Een blik in thema’s als; samengeteld gezin, één ouder gezin, pleeggezin, gezin met een geadopteerd kind, de impact van een transplantatie

o  Wat wordt jouw definitie van systemisch werk?

o  Één op één opstellingen, zelf wisselende posities innemen tijdens een coachsessie

o  Eigenschappen van een goede opsteller

o  Het belang van de representant

o  Opstellen, opstellen en nog eens opstellen: Je kent de uitdrukking: oefening baart kunst of zoals de Duitsers het zo mooi uitdrukken: Übung macht den Meister. Het opstellingsvak leer je door te doen, te ervaren en niet door erover te praten en wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer ook veel kan oefenen om zo nog beter te ontdekken wie jij bent als opsteller, waar je kwaliteiten liggen en waar je in wilt groeien. Tijdens de drie blokken gaan we veel opstellingen doen zowel een op een en in een groep. Er zullen ook gasten worden uitgenodigd die een vraag inbrengen en de opstelling zal worden begeleid door een cursist met behulp van een andere cursist en de ondersteuning van de trainers.

 

 

ü Het bezoeken van twee opstellers: het is altijd goed om aan horizonverbreding te doen. Wij als trainers staan garant voor kwaliteit en hebben door de jaren heen een eigen opstellingsstijl ontwikkeld. We leiden collega’s op die het opstellingswerk op hun eigen manier gaan neerzetten na de opleiding. Onze cursisten worden geen gekloonde versies van onszelf! Vandaar dat verandering van spijs de smaak van het opstellen nog gevarieerder wordt, de zintuigen nog scherper worden en je nog meer in staat zult zijn om je eigen stijl te vinden en te verfijnen. Elk bezoek aan een opsteller telt voor een half dagdeel. Het bezoeken van een opsteller brengt de volgende activiteiten met zich mee:

 

                        I.        Het bezoeken uiteraard. Opstellingsavonden duren meestal 2,5 uur,

                      II.        Het evalueren van het bezoek aan een opsteller aan de hand van een evaluatieformulier en het reflecteren op de opsteller in relatie tot je je eigen inzichten en ervaringen. Je maakt een kort verslag van bezoek, evaluatie en reflectie.

 

ü Het verdiepingsonderzoek hiervoor staan twee dagen: uit de afgelopen jaren is gebleken dat de meeste cursisten een voorkeur hebben voor een favoriete thema. Als voorbeeld neem we het fenomeen adoptie. Er is altijd wel een reden waarom iemand zich aangetrokken voelt tot een thema. Ook jij hebt een onderwerp dat je aanspreekt en waar het erg interessant is om de systemische dynamieken te ontdekken, de uitdrukkingsvormen te zien, de gevolgen te ontdekken. Via dit verdiepingsonderzoek komt het systemische werk tot leven, word je zelf gestimuleerd jouw standpunt in te nemen om zo een gezonde balans te vinden tussen eigen gevoel, mening en de neutrale fenomenologische houding. Een opsteller dient in onze ogen met elke ziel te kunnen werken. Dit thema is een belangrijk onderdeel in de opleiding en een belangrijke basis voor het verdiepingsonderzoek. Voor het gehele thema staan drie dagen (zes dagdelen) en je wordt uiteraard ondersteund door de trainers.

 

 

Doelgroep: voor coaches, begeleiders, leerkrachten, hulpverleners die hun mogelijkheden willen uitbreiden met handzame instrumenten en die op een andere manier naar individuen, systemen en problematieken willen kijken. Ervaring met het werken met mensen is een vereiste. De groep is maximaal 15 deelnemers groot. Gezien de opzet van de opleiding, gaat deze door bij minimaal 5 deelnemers.

 

Certificeringsdag: 14 april 2019 en de locatie wordt eind 2018 bekend gemaakt.

 

 

Locatie: Eindhoven e.o. 

 

Prijs: € 1600. (exclusief 21% BTW) en inclusief een manual en het boek van Els van Steijn. De lunch is voor eigen rekening en wij zorgen voor koffie, thee en water.

 

Trainers: Marianne Verrijt en Theo Bruekers.